Publicacions en línea

FEM MEMÒRIA A SAIDÍ

Recuperació de la memòria oral en format audiovisual 

Beca Amanda Llebot 2018, de Sergio Rivas i Sonia Ezquerra

ATLES HISTÒRIC DEL BAIX CINCA 

Mapes que expliquen aspectes de la història de la comarca

Beca Amanda Llebot 2012, de Josep Martínez París

Facsímil del diari “La Ribera del Cinca” de 18 d’abril de 1931, sobre la proclamació de la República.

Del llibre CD LA RIBERA DEL CINCA (1929-1931). UN SETMANARI DE L’ASSOCIACIÓ AMIGOS DE FRAGA

“Les figues verdes”, del llibre CD

LES CANÇONS DE LA NOSTRA GENT, de Josep Galan

“A la vora del riu, mare”, del llibre CD

LES CANÇONS DE LA NOSTRA GENT, de Josep Galan

“Una xica monja”, del llibre CD

LES CANÇONS DE LA NOSTRA GENT, de Josep Galan

“Un home petitet”, del llibre CD

LES CANÇONS DE LA NOSTRA GENT, de Josep Galan