Revista "Batecs"

La revista Batecs es va publicar entre 1988 i 1995; van ser un total de quinze números.