Qui som?

1970
Grup d'Acció Llingüística

Conegut com GALL, va ser el clar precursor de l'IEBC.

1985
AFRAGA

Es crea l'associació AFRAGA (Institut d'Estudis Fragatins)

1989
Institut d'Estudis del Baix Cinca

L'Instituto de Estudios Altoaragoneses signa conveni amb l'associació, que en passa a formar part integrant. A partir d'aquest moment, l'associació passa a ser l'Institut d'Estudis del Baix Cinca.

Els orígens de la nostra entitat es remunten als primers anys de la dècada dels 70 amb la creació del GALL (Grup d’Acció Llingüística) enmig de l’entusiasta efervescència associativa del moment. AFRAGA, prenent el relleu d’aquest nucli inicial, va aprovar els seus estatuts en l’assemblea del juny de 1985, tot i que no van ser aprovats pel Govern Civil de Huesca fins tres anys més tard. L’any 1989, a proposta de l’Instituto de Estudios Altoaragoneses, vam passar a ser centre col·laborador seu i amb abast comarcal: l’Institut d’Estudis del Baix Cinca havia adquirit el nom i la fesomia actuals.

Fruit d’una trajectòria constant i coherent de més de 30 anys, l’Institut d’Estudis del Baix Cinca és en l’actualitat una entitat de referència en temes culturals comarcals i amb seu a Fraga, la capital de la comarca del Baix Cinca, a l’Aragó.

Els nostres objectius principis

L’objectiu fundacional de la nostra entitat és posar en valor el patrimoni comarcal entès en sentit ampli –natural, historicoartístic, lingüístic, social– promovent-ne la investigació i la difusió. Amb aquesta finalitat organitzem un Cinga Fòrum anual –jornada de conferències i debat al voltant d’un tema d’interès comarcal–, promovem beques d’investigació –les «Beques d’Investigació IEBC», en convocatòria general i escolar–, tenim encetades diverses col·leccions de publicacions –d’estudi científic o de caràcter literari– i promovem campanyes diverses o manifestos amb la intenció d’incidir en la vida cultural i social de la nostra comarca creant debat i opinió. De fet, tot i la nostra vocació de centre d’estudis a l’ús, la preocupació per la situació de la llengua ha marcat l’activitat de la nostra associació des d’un bell principi, amb campanyes informatives i de conscienciació i bona part de publicacions dedicades a l’estudi i recull de vocables del català que es parla a la nostra comarca.

Organització

L’IEBC s’organitza en seccions més o menys estables. La de més llarga trajectòria és la d’EDICIONS, ja que existeix des del moment en què es va fundar l’entitat i ha estat força prolífica. De fet, tenim diverses col·leccions, com Gallica Flavia, que acull monografies de tema històric; o La Sitja, de monografies de caràcter divers (lingüístic, patrimonial, social, naturalista, etc.); i, més modernament, El Rebost Digital, que combina la publicació en paper amb les noves tecnologies. A més, editem l’anuari Cinga, que generalment recull les actes de les jornades del Cinga Fòrum i ocasionalment ha tingut caràcter miscel·lani. També, com a Iniciativa Cultural de la Franja, tenim dos col·leccions, La Gabella, d’estudis d’abast franjolí, i els Quaderns del Cingle, de caràcter literari. Cal afegir que des de l’any 2000, també com a ICF, publiquem la revista d’actualitat i opinió, Temps de Franja, que a banda de difondre les activitats de les entitats que integrem Iniciativa cobreix un buit de premsa en català de caràcter generalista en les comarques de l’Aragó catalanòfon. Des de la secció de NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA hem engegat iniciatives diverses per la nostra llengua i atorguem anualment els «Premis Josep Galan (històric president de l’associació) a la normalització lingüística» a persones, empreses o entitats de la comarca que fan un ús habitual de la nostra llengua en les seues activitats públiques. També com a Iniciativa atorguem un «Premi Franja: cultura i territori», d’abast més ampli.

 

Entitats col·laboradores

També ens coordinem amb entitats anàlogues. Així, a banda de centre col·laborador de l’IEA, estem integrats dins de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC) i des de 2003 formem part de la supraentitat Iniciativa Cultural de la Franja (ICF), coordinadora integrada, en el moment de la seua fundació, per l’Associació Cultural del Matarranya (ASCUMA), el Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib), els Consells Locals de la Franja (de la comarca de la Llitera) i l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, amb l’objectiu de defensar amb una sola veu els interessos culturals de les comarques catalanoparlants de l’Aragó davant de les administracions d’una banda i l’altra de la ratlla autonòmica.