La revista

La revista en paper

Els suplements

La Web tempsdefranja.org

  • Temps de Franja l’editen les associacions i centres d’estudis de les comarques catalanoparlants d’Aragó: Institut d’Estudis del Baix Cinca (IEBC-IEA), Associació Cultural del Matarranya (ASCUMA), Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib) i Consells Locals de la Franja (La Llitera), agrupades dins Iniciativa Cultural de la Franja (ICF).
  • És l’única publicació periòdica editada a Aragó escrita totalment en català. Es defineix com “Revista de les comarques catalanoparlants d’Aragó” i “Revista aragonesa en català d’actualitat i reflexió”.
  • Temps de Franja es publica ininterrompudament des de novembre de 2000, gràcies a la voluntat dels seus col·laboradors —tots ells persones de les comarques orientals d’Aragó o relacionades amb elles— i a la fidelitat dels seus subscriptors.
  • Es publiquen dos suplements dos cops l’any cadascun: Styli Locus és de caràcter literari, i s’encarta amb les revistes del gener i juliol. Temps d’escola mostra una selecció de materials elaborats per alumnes i docents de català de totes les escoles d’Aragó.
  • Cada any se n’han publicat deu números de vint pàgines (a l’estiu se’n fan dos de dobles). Des de febrer de 2012, sis dels números es fan  en PDF digital;  i al setembre de 2017 s’ encete el portal Web Temps de Franja que els substituirà. Actualment, es continuen editant els quatre números en paper, amb els seus corresponents suplements.